Preračunavanje iznosa temeljnog kapitala i upis u sudski registar

Kako smo do sada pratili sve zanimljivosti i obveze poduzetnika vezane uz prelazak na novu valutu Euro, tako Vam i sada donosimo jednu zanimljivost na koju je potrebno obratiti pozornost.   Zakonodavac je u Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u Članku 65. definirao pravila i rokove preračunavanja temeljnog kapitala te …

Preračunavanje iznosa temeljnog kapitala i upis u sudski registar Read More »