Izmjena i dopuna pravilnika o porezu na dohodak od 01. listopada 2022.

Ministar financija Marko Primorac donio je Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o porezu na dohodak dana 28.09.2022.

Izmjene se odnose na značajna povećanja prava na isplate neoporezivih primitaka djelatnicima, ali i nekim novim pravilima isplate vezano uz neoporezive primitke za prehranu.

Nakon dugotrajnog negodovanja radnika i poslodavaca o niskom iznosu naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i tu dolazi do izmjene maksimalnog iznosa po prijeđenom kilometru.

U nastavku donosimo pregled izmjena:

Neoporeziva naknadaIznos do 30.09.2022.Iznos od 01.10.2022.
Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)do 3.000,00 kndo 5.000,00 kn
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinudo 8.000,00 kndo 10.000,00 kn
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)do 600,00 kndo 1.000,00 kn
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 2,00 kn / kmdo 3,00 kn / km
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)do 5.000,00 kndo 7.500,00 kn
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnikado 5.000,00 kndo 6.000,00 kn

(ograničenje 500,00 kn / mj. od 01. siječnja 2023.)

Također dar u naravi zaposlenicima povećan je sa 600,00 kuna godišnje na 1.000,00 kn godišnje (iznos uključuje PDV).

Sve gore navedene izmjene stupaju na snagu 01. listopada 2022. osim izuzetka u članku 1. Pravilnika stavak 2. i 3. koji stupaju na snagu 01. siječnja 2023.

Naime stavak 2. i 3. članka 1. Pravilnika definiraju nova pravila prilikom isplate neoporezive naknade za prehranu za paušalni iznos (do 6.000,00 kn / god.) kao i za isplate na temelju vjerodostojne dokumentacije (do 12.000,00 kn / god.).

Poslodavac od 01. siječnja 2023. ima ograničenje za isplatu neoporezive paušalne naknade za prehranu i to 500,00 kn mjesečno, te za isplatu neoporezive naknade za prehranu temeljem vjerodostojne dokumentacije do 1.000,00 kn mjesečno.

Na primjer, u slučaju da odlučite u travnju isplatiti kumulativan iznos za prva četiri mjeseca možete to učiniti odjednom, ali iznos tada ne smije preći 2.000,00 kn za isplate na temelju paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane ili 4.000,00 kn za isplate na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Za 2022. godinu razlike do novo propisanog maksimalnog iznosa neoporezivih primitaka možete isplatiti i ne primjenjuju se gore navedena ograničenja.

Link na objavu u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_112_1652.html

Facebook
Twitter
LinkedIn