Novosti i zanimljivosti

Preračunavanje iznosa temeljnog kapitala i upis u sudski registar

Izmjene i dopune Zakona o radu

Izmjena i dopuna pravilnika o porezu na dohodak od 01. listopada 2022.

Dvojno iskazivanje cijena – KN -> EUR