Izmjena i dopuna pravilnika o porezu na dohodak od 01. listopada 2022.

Ministar financija Marko Primorac donio je Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o porezu na dohodak dana 28.09.2022. Izmjene se odnose na značajna povećanja prava na isplate neoporezivih primitaka djelatnicima, ali i nekim novim pravilima isplate vezano uz neoporezive primitke za prehranu. Nakon dugotrajnog negodovanja radnika i poslodavaca o niskom iznosu naknade za korištenje privatnog …

Izmjena i dopuna pravilnika o porezu na dohodak od 01. listopada 2022. Read More »